BLV Quang Huy: “Công Phượng là sứ giả tuyệt vời của Việt Nam ra đấu trường quốc tế”

BLV Quang Huy: “Công Phượng là sứ giả tuyệt vời của Việt Nam ra đấu trường quốc tế”

Công Phượng sẽ không đi vào vết xe đổ như 3 năm trướcBLV Quang Huy nhớ lại thời điểm Công Phượng, Tu