“Xebus2tầng”chởTùngAnhđếnHPL-S9

Tùng Anh trở thành sắc màu đặc biệt tại Giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc Bia Saigon Cup 2022 – khu vực miền Bắc (HPL-S9).